تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - پاسخ به سوال 5

پاسخ به سوال 5 |

سلام:

جواب این سوال چند دلیل دارد.:

1- دلیل علمی: اینکه ان حضرت خود را به سجده رساندند به این دلیل بود که فکرشان معطوف

نماز بوده و مغز به بقیه ی اندامهای بدن پس از بلند شدن از رکوع اول دستور رکوع دوم را داده و

این امر باعث شد که حتی با مرگ قسمتهایی از بدن اندامهایی که دستور مغز را دیافت نموده اند

وظیفه ی اجرا را دارند چون هنوز خون در انها جریان داشته و سیستم اعصاب در انها برقرار.

2- دلیل عاطفی و روحانی: دلیل دوم این است که ان حضرت غرق در عبادت بوده و تمایل شدیدی

به این داشته که حتی موقع مرگ نیز مشغول سجده و بندگی در برابر خدا باشند و سر از سجده ی

الهی بر ندارند.

اینکه چرا ان حضرت  مسجد را آلوده به خون کرده اند بیانگر این است که خدای متعال همه را از

یک جنس افریده به این معناست که حضرت نیز همچون ما و بقیه ی انسانها بوده و یارای مقاومت

در برابر ضربت از ایشان گرفته شده. و چاره ی دیگری برای تسلیم شدن در برابر مرگ را نداشته

اند و اینکه چرا ایشان خود را به بیرون از مسجد و سجاده نرساندند باز هم بیانگر اهمیت نماز و

حرمت نگه داشتن عبادت الهی است.

همچنین قابل بیان است که روایات بسیاری نقل کرده اند که شدت ضربه ی قاتل انقدر زیاد بوده که

لوله ی فولادی را دو نیم مینمود و همین دلیل روشنی است که چرا ان حضرت توان رسیدن به

درگاه بیرونی مسجد را نداشتند و یک امر طبیعی است که وقتی کسی فوت میکند بدن او شل شده و

به زمین می افتد و همین امر باعث میشود تا پس از ادای سجده ان حضرت توان بلند شدن را

نداشته باشند و نقش بر زمین گردد.

لعنت الله علی الظالمین


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 05:55 ب.ظ