تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - پاسخ به سوال 6

پاسخ به سوال 6 |

سلام:

برای پاسخ به این سوال نیز دو مطلب ذکر میگردد :

اول اینکه چرا باید قبل از نماز یا خواندن قران باید وضو گرفت.ابتدا باید بگم که بر خلاف تدابیر ا

شتباه و تلقینی بعضی از افراد برای خواندن قران واجب نیست که وضو بگیریم مستحب است و در

صورتی که وضو نداریم برای ادای احترام به حضور پروردگار و سخنان ایشان است و اینکه در

مقابل پیشگاه الهی باید پاک و آری از نجاسات باشیم.که چرای این مسئله را در پست های بعد

توضیح میدهم.دلیل دیگری که در مقابل وسوسه های شیطانی از وضو استفاده میکنیم دلیلی علمی

و فقهی دارد که به هرکدام توضیحی اختصاص میابد

دلیل علمی ان این است که وقتی آب سرد بر روی اعصاب دست ریخته میشود انسان را تکان

میدهد و تمایلات شهوانی را کاهش میدهد تا جایی که از بین برود و ما را در مقابل مکر رانده شده

حفظ میکند و مارا از گناه باز میدارد.همچنین امر وضو گرفتن باعث میشود تا سیستمهای دستوریه

مغز از حالت قبلی خارج شده و از انجایی که از ابتدا وضو گرفتن برای امری الهی است قسمت

دستوریه مغز انسان را در راستای تقوا قرار میدهد و وجدان انسانی را به درگاه خداوند نزدیک

میکند.

دلیل دیگر ان که بسیار واضح است این است که گرفتن وضو باعث مطهرات میگردد و حضور

انسان در پیشگاه الهی برای اجرای امور واجبی که بر ما نهاده باید با پاکی و طاهری انجام گردد

که وضو وسیله ای است برای انجام اینکار


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 12:44 ب.ظ