تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - سوال 7

سوال 7 |

سلام:

این سوال در مرود غسل و وضو هست به این ترتیب که :

که چرا غسل ترتیبی نامیده شده و یا برای وضو باید به ترتیب عمل کنیم؟اصلا چرا اول سر و اخر پا

ویا طهارت از بالا به طرف پایین باشد؟


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 10:06 ب.ظ