تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - سوال 8

سوال 8 |

سلام:

سوال امروز اینه که چرا باید در پیشگاه خدا پاک باشیم؟مگه خدا مهربون نیست و نگفته که با من

احساس غریبگی نکنید و من رو از رگ گردن به خودتون نزدیک تر بدونید مگه ادم با خودشم

احساس غریبی میکنه و جلوی خودش با لباسای انچنانی میشینه؟

اصلا چرا خدایی که این همه مارو دوست داره باید جلوش خیلی رسمی و مرتب باشیم؟


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 10:09 ب.ظ