تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - سوال 9

سوال 9 |

سلام:

آیا این حرف درست است که بعضی از افراد وقتی برای کاری میخواهند اطمینان پیدا کنند یا به هر

دلیلی دل خود را آرام کنند این گونه ذکر میکنند که اول خدا بعد فلانی...؟

 


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 01:59 ق.ظ