تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - پاسخ به سوال 10

پاسخ به سوال 10 |

سلام:

ذکر این سوال تابع قوانین الهی است و ربطی به امور جامعه و سیاست و سخت گیری های نظام

حکومتی ندارد.روابط میان دختر و پسر به این دلیل از شاخه های حرام شناخته شده که انسان را

به سمت و سوی غیر خدایی تشویق میکند به این ترتیب که باعث تحریک جنسی میگردد.این به

این معنی نیست که هر رابطه ای باعث این امر است بلکه اگر در رابطه ای هیچ یک از طرفین

احساسی در انها بوجود نیاید که باعث تحریکات نا معقول گردد و انسان را به شمت روابط نا سالم

سوق دهد و رابطه ای پاک و ساده و سالم بر قرار باشد و در سمت و سوی خیر و خدایی باشد

علاوه بر اینکه گناه ندارد ثواب نیز حاصل آن است درواقع این رابطه به این دلیل حرام شناخته

شده که چون هرچیزی که سودش کمتر از ضررش باشد برای انسان پس حرام است و این رابطه

نیز باعث اختلالت جنسی و تحریکات بی موقع و بوجود امدن احساساتی دگرگون شده و بیهوده

میشود که در برخی موارد علاوه بر خراب شدن بسیاری از زندگی ها و روابط انسان را نیز از

سمت و سوی خدایی دور میکند و همین نکته بدترین و ناعادلانه ترین ضرری است که برای انسان

بوجود می آید.


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 02:01 ب.ظ