تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - پاسخ به سوال 13

پاسخ به سوال 13 |

سلام:

پاسخ به این سوال در مرحله ی اول طبقه ای الهی دارد که در باور طبیعی و عادی ما انسانها

جایی ندارد در مرحله ی دوم پاسخ به سوال باید عرض کنم که فرض کنید خانه ی کعبه مملو از

زائر است و جایی برای جنبیدن نیست.حال فرض کنید کعبه ای وجود ندارد مسلمین به سوی

یکدیگر در حال سجده هستند و پس از طواف هرکدام در جهت دیگری به سجده میروند درواقع

خداوند تعالی چشمه ای از اتحاد مسلمین را در کعبه متمرکز کرده تا عالمیان بدانند که اتحاد و

هدف مسلمین کعبه است اما در باور غلط برخی ها که یا از روی نادانی یا برای تفرقه انداختن این

سخن را بیان میکنن که مسلمین به سمت بتی از سنگ و خاک سجده میکنند.درجواب اینان باید

گفت که هر چیزی که از سوی پرودگار امر گردیده باشد لایق ستایش است و خود را مبرا میکنم از

ورود به منجلاب گناه.


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 09:11 ب.ظ