تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - چرا علی چهارم است؟

چرا علی چهارم است؟ |

سلام:

متاسفانه از زبان قران هزاران روایات ساخته شده که بعد از پیامبر ، علی (ع) جانشین وی است

در صورتی که هیچ جای قران همچین نوشته ای یا بحثی از ان امام به میان نیامده.ما از کجا بدانیم

که عمر بر حق یا بر خلاف است؟

براساس عقل و منطق نیز که پیش رویم بعد از پیامبر ، ابوبکر به خلافت رسیده و این حیقیت

آشکاریست که بر هیچ بشری پنهان نیست.و بعد از ان عمر و عثمان و در رتبه ی چهارم علی

(ع) به خلافت رسید.این چیزی است که با دیده ی چشم به اثبات همگان رسیده سوال بحث بر انگیز

اینجا صادر میشود که چگونه مردم به خلافت ابوبکر رضایت دادند؟چگونه بعد از او جانشینش عمر را قبول کردند و اگر این دو به اجبار بودند چرا عثمان و در اخر علی؟پس حتما نقصی در

میان است که بعد از سه تن علی به خلافت رسید.از کجا معلوم که عمر بر حق نباشد و همه ی

اهل تشیع در اشتباه باشند و یا از کجا معلوم این سه تن برای منافع شخصی تبانی کرده و علی را

در رده ی چهارم قرار داده؟


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 12:25 ق.ظ