تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - بی سیاست

بی سیاست |

سلام:

به زودی در این وب مطالبی عرضه میگردد که نظام و حکومت را مقایسه مینماید با نظام الهی و

تحسینات و کمبودات را بیان مینماید.

قابل به ذکر است که هیچ جنبه ی سیاسی ندارد و فقط برای روشن نموندن و جلوه ی بیشتر حقانیت

است.


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 09:46 ق.ظ