تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - رهبر خدا نیست ، خدا رهبر است

رهبر خدا نیست ، خدا رهبر است |

سلام:

ضمن عرض ادب به رهبر مملکت ایران حاج سید علی خامنه ای:

این متن هیچ بحث و تناقض سیاسی را در بر ندارد.

صبق انچه در جامعه حاکم است برخی از افراد این جمله ها را بر زبان می اورند:

جانم فدای رهبر

تا خون در رگ ماست ...

و...

موضوع جالبیست که ارزش خواندن دارد.

طی یکی از سفر هایی که رهبر به شهرها داشتند مصاحبه ای با مادری که کودک در بغل داشت انجام شد:

از او پرسیدند در این هوای گرم چرا بچه رو اوردین ؟

گفت خودم و بچم فدای رهبر

 

نکته ی جالب اینجاست که چرا کلمه ی خدا ر قبل از رهبر نیاورد؟

ما در طول روز هزاران گناه میکنیم بی انکه به خدا حتی نظری داشته باشیم و برایمان عادت

شده.تدبیر اشتباه خیلی ا مردم این است که کسی که برای ما کاری میکند ما باید او را به عنوان

خدای خود بدانیم.

رهبر ایران نیز همچون من و شما و بقیه انسانی کامل است و در حال حاضر وظیفه ی خود را

انجام میدهد انتظار ما از رهبر همان چیزی باید باشد که در حکم وظایف اوست و اورا در برابر

انجام وظایفش تقدیر کنیم نه ستایش.

به امید انکه افکار ما خدایی باشد نه دنیایی


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 09:49 ق.ظ