تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - عالمان بهتر یا پیام اوران

عالمان بهتر یا پیام اوران |

سلام:

در طول روز چقدر به تاریخ توجه داریم؟

جامعه ی ایرانی ملتی غریب نواز است که خودی را بر دیگری ترجیح میدهد.

چرا در بسیاری از شهرها امام زادگانی وجود دارند که حکم شفاعت را بر خود یدک میکشند؟

مقبره ی منقلب ایران را چنان با شکوه و عظمت نگه میدارند که انگار پیامبری از سوی خدا

بوده.چرا اینگونه است انچه را که ما داریم قدر ندانیم و در پی چیزهایی باشیم که پوچند و توقع

داشته باشیم جامعه ای نوین خواهیم یافت.

کوروش کبیر ایران را با هزاران افتخار ترک گفت و با وجود اینکه نام این بزرگ مرد در کتابهای

الهی امده مقبره ی او را همچون مناظره ای سبک و کم ارزش میدانیم اما مقبره ی امام خمینی را

همچون و حی بهتر از مقبره ی امام هشتم خود میسازیم.ایا این ان چیزی نیست که مخالفان اسلام

میخواهند؟

ایا این معرفت انسانی است که کسی را که برای ایرانمان تلاشها و تدبیر ها و افتخارات جهانی به

بار اورده مقبره ی او سبک بال باشد و کسی که برای جنبش مردم تلاش نمود مقبره ای از تزیینات

و کوشش های فراوان برای خوب جلوه دادن ان برایش گذاشت؟

نام کوروش الهی است و ما چه خوب قدر فرستادگان الهی را پس ز مرگشان میدانیم.

انقدر مهیج اس که طلاهای دیار کوروش را به تاراج برده میشود ولی به طور حیرت اوری اموالی

که مسجد قبر اما خمینی وجود دارد ثابت میماند و این لطف خداست که انها را نگه میدارد

و...!!!!!!!!!!!!!!!!


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 09:58 ق.ظ