تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - استاندارد

استاندارد |

سلام:

در جامعه چقدر به استاندارد بودن توجه داریم؟

به این متن توجه کنید:

دختر و پسری در خیابان در حال راه رفتن و صحبت کردن هستند به ناگاه ماموری سر در می اورد

و انها را محکوم به رابطه ی نامشروع میکند.

حال همان دختر و پسر در دانشگاه با خیال راحت با هم راه میروند بحث میکنند و تبادل نظر و شاید

در اخر هم منجر به دوستیه هوس بار گردد

همان دختر و پسر به خاطر تجربه ی بدی که در خیابان داشتند به این فکر می افتند که در خیابان

امکان هر تهمتی هست و یکدیگر را به مکان خلوت دعوت میکنند.

به نظر شما کدام یک بی نقص تر است؟

ایا نظام ما این را میخواهد که دختر با پسر قهر باشد و نفاق بین این دو گروه ایجاد شود؟یا اینکه

تهمت رابطه ی نامشروع را به واقعیت تبدیل کند؟

در هیچ کجای اسلام این امر وجود ندارد که اگر مونث با مذکری به صحبت بنشیند زنا انجام شده و

یا نطفه ای از انها به جا مانده این حکیمانه است که جوانان جامعه ی ما کورکورانه خواهان

رابطه ها گردد؟مامورین با این خیال که لباسشان قدرت است و زبانشان بی حریف محکوم به

گناهانی هستند که خود از ان بی خبرند و این تاسف بار است.


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 10:16 ق.ظ