تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - کمک یا خود شیرینی؟

کمک یا خود شیرینی؟ |

سلام:

بارها دیده ایم که نظام ایران به ملتهای بیگانه به هنگام سیل زلزله یا اتفاقات دیگر کمکهای

سنگینی کرده است و مارا اینگونه مجاب کرده که برادر و خواهر دینی ما که مسلمان است باید در

شرایط سخت به کمک او شتافت تا خداوند از ما راضی باشد پس کمک کنید تا خدا ازتان راضی

باشد.

بدون توضیح و اضافات میگویم:

خواهر و برادری که در کشور ما زندگی میکنید و هم زبان ما هستید و با ما هم ملت هستید و از

درد گرسنگی شام شب و بی مالی به خود میپیچید بروید در کشورهای دیگر که دچار بحران شده اند

شاید انجا به لطف رضایت الهی از مزایای بیت المال ایران چیزی نصیبتان گردید.

اینان مورد رضای الهی قرار دارند که سخت زندگی میکنند و بی توجهی امثال بی توجهان را

میبینند و با لحنی غبار الود از غم میگویند خدایا شکر.

این مطالب بی ربط با سیاست است


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 10:26 ق.ظ