تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - نظام جمهوری یا نظام تکلیف گو

نظام جمهوری یا نظام تکلیف گو |

سلام:

طبق فرمایشات الهی نظام مردمی باید به گونه ای باشد که اکثریت مردم بازگو کننده ی خواسته

های خود باشند و برای خود تصمیم بگیرند ایا در ایران این اتفاق افتاده است؟ایا مردم حق بیان را

دارند یا اگر بازگو کنند به شخصیتهای ملعون سیاسی و مخربان جامعه تبدیل میشوند؟فردی که به

خاطر بازگو کردن عقایدش مجازاتی در این حد دارد که سالها پدر و مادرش را نبیند ایا حکم

اجرایی قران این را تایید میکند که برای مجازات های سیاسی شخصی را از خانواده اش منع کرد؟


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 11:45 ب.ظ