تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - پیشرفت متر متر یا لاک پشتی؟

پیشرفت متر متر یا لاک پشتی؟ |

سلام:

در این حکم امده است که حتی برای بهترین هایتان نیز دروغ روا ندارید.

ایا در ایران پیشرفت انگونه است که بیان میشود؟

ایا ما از نظر علمی و سطحی به درجه ی بالا رسیده ایم؟

طی چند سال اخیر کشور های توسعه یافته و یا اروپایی به سطح وسیعی از اطلاعات و منابع دست

یافتند و ما نیز به سطح وسیعی از تجهیزات جنگی و نظامی.فرق در چیست؟

پیشگامان ما از عصر جاهلیت و امکانات کم بودند و افتخاراتشان صدها برابر بیشتر از حال بودایا

این سوال جایز است که چگونه با اینکه ادعا داریم خیلی پیشرفت کرده ایم ولی بلواقع درجا

میزنیم؟

ساده ترین مثال و پیش پا افتاده ترن انها مسئله ی شبکه ی جهانی و اینترنت است.ایا کشور ما به

این توسعه دست یافته که اینترنت را به صورت رایگان ارائه دهد؟مسئله ی بودجه به کنار ایا

ارائه ی سرویس ها ان مرغوبیت را دارد که به هنگام فرو ارائه میکنند؟

دروغ به چه میگویند؟

مطالب فقط مقایسه است و سیاسی نیست


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 11:50 ب.ظ