تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - رحلت در کمال

رحلت در کمال |

سلام:

این مطالب سیاسی نیست.

توهین به امام خمینی و اهل بیت ایشان چه حکمی دارد؟

خبرداران اطلاع دارند که در این فضای مجازی بسیاری از ایرانیان به حضرت فاطمه و یا حضرت

علی توهیناتی سنگین میکنند که ذهن ادمی را به ماوراء خشم میبرد و همچنان این سایتها و یا

وب ها پا بر جا هستند در صورتی که کافیست این اتفاق درباره ی باعث انقلاب ایران بیوفتد ایا

شخصی که رد یابی شده به ازادی دل خوش است؟

ایا این فرد حکم مجازات بیشتری دارد یا شخصی که به اهل بیت اسلام توهین روا داشته؟ایا قرب

و منزلت "امام" خمینی بیشتر است یا "حضرت علی"؟

علی به وفات رسید و کاری برای ما نکرد پس بی فکر از او میگذریم...!


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 11:59 ب.ظ