تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - وهابیه مسلمان

وهابیه مسلمان |

سلام:

متاسفانه چیزی که در ایران به عنوان مذهب شناخته شده ولی در اصل از ان به عنوان دین

استفاده میکنند خیلی از مسائل را به طرز بدی بازگو میکنند.

بر تفکر بعضی ها اینگونه نقش بسته که وهابیت دشمن اسلام و مسلمانان هستند در حالی که قابل

به ذکر است که ریشه ی اصلی اینان نه اسراییلی یهودی است نه فرقه ی دیگری اینان همگی

مسلمان هستند و گروهی از اهل سنت هستند.که به دلیل بازگو کردن عقایدشان به صورت خشن و

تند مورد برخورد خیلی از مسلمانان حتی از اهل سنت هستند .بنابراین وهابیت فرقه ای از

مسلمانان و اهل سنت هستند.


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 09:41 ق.ظ