تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - قانون الهی

قانون الهی |

سلام:

مبحثه بسیار شگفت انگیزی که امروز با ان برخورد کردم اینه که مسلمانان توجه داشته باشید قانون

الهی با قانون نظام جهموری اسلامی ایران یا هر کشور دیگه ای متفاوت هست.

قانون الهی یعنی وجدان بشری اما در قانونات تصویب شده وجدان مطرح نیست انچه که به چشم

می اید مطرح است.

برای درست جلوه دادن موضوع مثالی را بیان میکنم.

کسی ملکی دارد و برگ این ملک به نام او ثبت شده و این شخص فرزندی دارد.این فرد منافع این

ملک را به تباهی میکشاند و فرزند ایشان با دیدن این موضوع نارضایتی خود را  اعلام میدارد و پدر

بر اساس برگه ای که دارد فرزند را از خود میراند و در قانون نیز حرف پدر ارجعیت رسمی دارد اما

ایا قانون الهی این گونه است؟

ایا این قانون با قانون الهی متفاوت نیست؟رضایت فرزند وظیفه ی رسمیه پدر است اما در قانون

تصویب شده این سخن بی اهمیت است.


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 10:04 ب.ظ