تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - پاسخ به سوال 4

پاسخ به سوال 4 |

سلام:

در پاسخ به این سوال باید بگم که ان حضرت در کمال مهربانی و رعوفت و مردانگی راز ان قاتل

را فاش نکردند و آبروی ان ملعون را پیشم بندگان خدا به تاراج نگذاشتند و علاوه بر این آن بی

صفت را به سمتی الهی دعوت کردند.و اینکه چرا ان حضرت در مقابل ضربت خوردن مقاومتی

نشان ندادند دلیل روشن وبارزی دارد که هنگام ضربت خوردن میانه ی نماز بوده و شکستن نماز

را امری ناپسند میدانستند و همچنین از این سو باز هم به اهمیت نماز پرداخته اند که الگوی

بارزی برای پسران دلیر خود و آیندگان گردیدند.


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 05:43 ب.ظ