تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - سوال 5

سوال 5 |

سلام:

سوال امروز درواقع نوعی بحث تعجب برانگیز است که برای اکثر قبول داران حضرت علی (ع)

اتفاق افتاده است به اینگونه که ذکر کرده اند:

چرا حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن جان به جان افرین تسلیم نکردند و بوسه بر خاک

نزدند؟آیا این چیزی جز مقاومت در برابر مرگ است؟اگر مقاومت نوده اند تا مسجد را آلوده به

خون نکنند چرا خود را به بیرون منتقل نکردند و بی مهابا به سمت سجده رفتند و با نجاست خون

نماز را ادامه دادند و سجاده و مسجد را آلوده به خون کردند؟


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 05:50 ب.ظ